Hnojivo Plantella na trávu 15kg

Hnojivo Plantella na trávu 15kg

Hnojivo Plantella na trávu 15kg/500m2

Špeciálne hnojivo na trávu s dlhotrvajúcim účinkom. Obsahuje všetky potrebné výživné látky pre správnu výživu všetkých druho tráv, okrasných aj športových plôch. Vyrovanný pomer živín umožňuje, aby tráva zostala hustá, rovnomerne zelená a vhodná na chôdzu. 

Spôsob použitia: Na krátko pokosený suchý trávnik posypať hnojivom a potom zaliať 10-15l vody na m2. Hnojí sa 3-4 krát ročne od mája do augusta. Najlepšie výsledky sa dostavia ak sa hnojí prvýkrát na začiatku mája, druhýkrát v polovici júna, tretíkrát na začiatku augusta. Dávkovanie 1kg/33m2

Zloženie: Zmiešané hnojivo. B. Viaczložkové komplexné hnojivo  - primárna a sekundárna živina. B.1. Hnojivá NPK (Mg) 20-5-5(3)

Primárna živina: N (Dusík solu) 20%, NO3 (Dusičnanový disík) 6%, NH4 (Amoniakálny rozpustný a rozpustný v neutrálnom citrane amonnom 5%, P2O5 (Oxid fosforečný) - vo vode rzpustný 4%, K2O (Oxid dasený) - vo vode rozpustný 5%

Sekundárna živina: MgO (Oxid horečnaný) celkový 3%

Podmienky skladovania: uchovávajte mimo dosah detí, oddelene od nápojov, potravín a krmív. Skladujte v suchom a chladnom prostredí  od 0-40°C.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: nejedzte, nepie a nefajčite pri používaní. Používajte vhodn ochranný odev a ochranné rukavce. Pred pracovnou prestávkou a po skončení práce s umyte ruky a ošetrite reparačným krémom. Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

Ean: 3830072313732

  • Obj. číslo: 90691
  • Dostupnosť: Skladom
  • 50.50€
  • Bez dane: 42.08€